Roger Bacon Roger Bacon

postheadericon Roger Bacon

Inny słynny człowiek głębokiego średniowiecza Albertus Magnus – dominikanin wierzył w możliwość transmutacji. Osobiście uważał, iż najłatwiej robi się złoto ze srebra, bo wystarczy jedynie zamienić barwę i ciężar. Podobno umiał też czynić cuda – w roku 125 przyjmował więc cesarza wraz z całym dworem w pięknym ogrodzie pełnym drzew, pokrytych mimo zimy kwiatami i owocami. Poczem ów ogród znikł bez śladu.

Uczniem Alberta Wielkiego byl jak wiadomo – św. Tomasz z Akwinu, teolog i mędrzec, również bardzo zainteresowany alchemią. Sporo pisał na ten temat. Inny słynny zakonnik franciszkański Roger Bacon pracował nad teorią trzech pierwiastków o symbolicznym godle SSM (Sal, Sulphur. Mercurius). Jego badania posłużyły mistykom, którzy uważali, że ciało martwe ożywione duszą (anima, spirytus, essentia) może wydawać się podobne do istoty.

Badania naukowe Bacona nie przeszkodziły mu w wierze w astrologię i możliwość przemiany kruszców za pomocą kamienia filozoficznego. Można go jednak uznać za męczennika nauki, bo jako podejrzany o konszachty z diabłem biedny brat Roger przesiedział w więzieniu przeszło 14 lat. W czasie uwięzienia usiłowano go w ciemnicy nawet zgładzić – w’ówczas uratowała naszego Doctora Mirabilis zmiana na papieskim tronie – były legat w Anglii papież Klemens IV kazał uwolnić uczonego. Jako 80 letni starzec Bacon powrócił do Oxfordu, by napisać swój ostatni traktat.

Leave a Reply