Rodzaje magii Rodzaje magii

postheadericon Rodzaje magii

Rozróżniano magię wyższą 1 niższą, białą i czarną według tego. jakie przywoływano siły do przeprowadzenia zamiaru: niebiańskie czy ziemskie, dobre czy piekielne duchy. Czarną magię surowo karano, uznając ją za pospolite czary i konszachty z diabłem. Oskarżonych o jej stosowanie torturowano i skazywano na stos czy inny bardzo wymyślny rodzaj śmierci.

Kamienie szlachetne służyły wszelkim rodzajom magii, szczególnie zaś były pomocne przy działaniach poprzez „ciała astralne”, czyli duchy. Posługiwanie się tymi właśnie „ciałami” traktowano jako wysoki stopień wtajemniczenia magicznego. Duchy astralne przywoływano za pomocą kryształów i zwierciadeł, gdy tymczasem inne magie posługiwały się dosyć obrzydliwymi rekwizytami, jak głowy węży, szczątki mumii, łój trupi, krew menstruacyjna, nietoperze w stanie rozkładu. Duchy astralne były natomiast wyłącznie czystą poezją. Ich pochodzenie wiązało się z wodą i ogniem, zamieszkiwały cały świat, głównie gwiazdy, od których biorą swą nazwę. Słynny filozof, lekarz i mag Paracelsus, właściwie Theophrastus Bombasins von Hohenheim, żyjący na przełomie XV i XVI w. głosił, że człowiek składa się z duszy, ciała oraz … ducha astralnego, który po śmierci każdego człowieka rozpływa się w wodzie i ogniu. To astralne ciało w człow iek u i każdej istocie żyjącej ma naturę wyższą, jako iż jest emanacją gwiazd. Gwiazdy z kolei mają sitę promienista, zwanćj siłą astralną lub ogniem astralnym. Trzeba więc tylko schwytać i zatrzymać choćby tylko na moment owe duchy, by im móc przekazać nasze marzenia, prośby lub rozkazy. Cóż więc lepiej nadawało się do wypełnienia tej odpowiedzialnej roli, jeśli nie drogie kamienie, związane z gwiazdami i planetami, nie mówiąc już oczywiście o naszej Ziemi – Matce, z której łona zostały wydarte?

Leave a Reply