Prace nad wytwarzaniem kamieni sztucznych

postheadericon Prace nad wytwarzaniem kamieni sztucznych

We współczesnym świecie produkcja wszystkich sztucznych minerałów przekracza już 50 tysięcy ton. A historia wszystkich kamieni syntetycznych zaczęła się już przeszło sto lat temu. Prace nad wytwarzaniem kamieni sztucznych rozpoczęli mineralodzy i chemicy. W końcu XIX wieku w Europie prace nad sztucznymi minerałami rozwijały się w Paryżu, Dorpacie, Wiedniu i … Warszawie. Bo wiele doświadczeń wnieśli do procesów tworzenia się skał i minerałów polscy mineralodzy. Józef Morozewicz – słynny polski mineralog uważał, że najlepszą drogą poznawania świata minerałów jest właśnie ich synteza. W jednej ze swych prac, wydanej w 1892 roku tak pisał: „Obserwacja i analiza ciał nie wyjaśniają ich powstania, czyli genezy. Zadanie to wypełnia synteza, która na podstawie obserwacji i danych analitycznych odtwarza sztucznie ciała naturalne, naśladując mistrzynię twórczości – przyrodę”. W tym też roku Morozewicz rozpoczął prace eksperymentalne na wielką skalę w hucie szkła na Targówku. W piecu hutniczym topił olbrzymie bryły bazaltu i innych skał, a otrzymane stopy glino- krzemianowe powoli oziębiał przez wiele dni, a nawet tygodni. Uzyskiwał w swych doświadczeniach masy złożone z dużych, widocznych nawet gołym okiem kryształów. Na ówczesne czasy były to rewelacyjne wyniki, gdyż do tej pory, wszystkie prace związane z otrzymywaniem sztucznych minerałów i skał prowadzono w małych piecach laboratoryjnych. Toteż prace Morozewicza były pierwszymi eksperymentami na tak wielką skalę w dziejach światowej mineralogii. Dzięki tym pracom, a następnie badaniom innych polskich mineralogów – Stanisława Thugutta i Zygmunta Weyberga, Warszawa, mimo że pod zaborem, stanowiła poważny ośrodek badań nad syntezami minerałów i skał. Stanisław Thugutt założył najpierw prywatną pracownię mineralogiczną, zaopatrzoną w odpowiednie piece i autoklawy konieczne do syntez. W roku 1907 ofiarował ją Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu. Niestety pracownia ta uległa zniszczeniu w okresie II wojny światowej.

Leave a Reply