Planeta Wenus

postheadericon Planeta Wenus

Germanie nazwali planetę imieniem swej głównej bogini – urodziwej Frei. Ludy Ameryki Południowej, zwłaszcza Majowie, stawiali planetę na równi ze Słońcem i Księżycem. Babiłończycy także uważali Isztar za siostrę Księżyca. Współcześni historycy astronomii zastanawiają się, dlaczego planeta ta uważana była za siostrę Księżyca, nie Słońca. Fazy Wenus są wprawdzie podobne do księżycowych, ale w epoce przed wynalezieniem teleskopu nie można było nijak tego zobaczyć. Spory na ten temat wcale zresztą nie są zakończone.

Jako pierwszy fazy Wenus już przez teleskop zaobserwował Galileusz w roku 1610 i doniósł o swych obserwacjach w zaszyfrowanym anagramem liście do ambasadora w Pradze – Giuliana de Medici. Poprawnie odczytany tekst brzmi: Cynihae figuras aemulatur Mater Amorum (Postacie Cyntii są naśladowane przez Matkę Miłości). Nie należy się dziwić, iż. Galileusz pisał do Pragi przecież tam do 1601 roku prowadził swe obserwacje Tycho de Brahe, a po jego śmierci kontynuował te prace uczeń astronoma – Johannes Kepler.

Planeta Wenus budziła i nadal budzi szczególne zainteresowania zarówno uczonych, jak i poszukiwaczy cudownych wydarzeń oraz niepokojących wyobraźnię związków między ciałami niebieskimi i ludźmi. Nadal zresztą pozostaje sporo do wyjaśnienia w związku z tą szczególną planetą, czyli Stella Matutina, opiewaną w litaniach, pieśniach czy wierszach.

Leave a Reply