Placer

postheadericon Placer

Legend o posłańcach miłości, czyli opalach, jest wiele. Europa zetknęła się z opalem już w czasach rzymskich. Historycy sztuki zastanawiają się, skąd starożytność czerpała swe opale jedni twierdzą, iż był to import z Indii, inni – iż z Pannonii (czyli Węgier).

Placer – osad piaskowy zawierający cenne minerały, potocznie działka z kopalinami. A opali szlachetnych jest nieprzebrana moc, o zniewalającej nie tylko kobiety, ale i mężczyzn urodzie, bo to oni pierwsi napisali hymny na cześć urody opalu.

Wielbicielem tych pięknych kamieni był obywatel rzymski Caius Plinius Secundus, zwany także Pliniuszem Starszym, urodzony w 23 roku n.e. w Comum (obecnie Como). Sprawował on liczne urzędy w czasie pokoju i wojny podczas panowania cesarza Wespazjana. Wiele jego dzieł zginęło, ale pozostała do naszych czasów Historia naturalis – dzieło encyklopedyczne, w którym zawarł mądrości z przeszło dwóch tysięcy dzieł autorów greckich. Skupił więc w swym opracowaniu mądrość wielkich poprzedników, których księgi nie dotrwały do naszych czasów. Mędrzec ten zginął tragicznie, gdy po strasznym wybuchu Wezuwiusza w 79 r. zapragnął z bliska przyjrzeć się strasznej sile żywiołu – ogarnęły go opary trującego gazu.

Leave a Reply