Merkury

postheadericon Merkury

Najlepiej więc dokonywać obserwacji, gdy Merkury znajduje się w największym oddaleniu od Słońca. Porusza się on niezwykle szybko, planeta ta ma bowiem najkrótszy czas obiegu wokół Słońca, bo tylko około 88 dni.

Właśnie swemu szybkiemu poruszaniu się zawdzięcza swą nazwę ta planeta, Merkurym bowiem zwano zwinnego i sprytnego posłańca bogów (w starożytnej Grecji obdarzonego imieniem Hermesa). Merkury przy swych sandałach miał skrzydła i miał talent do różnych – nie zawsze chwalebnych – poruczeń bogów, pomagał w intrygach miłosnych nieśmiertelnych z Ziemiankami, a przy okazji lubił uszczknąć coś dla siebie. Nie było tajemnicą dla jego czcicieli, iż natychmiast po swym urodzeniu w Arkadii ukradł swemu boskiemu bratu – Apollinowi stado bydła. Wykpił się od kary wynalazkiem instrumentu muzycznego – ofiarował go patronowi sztuk. Czczono go więc także jako patrona pasterzy, mówców, kupców i złodziei. Nazwa starogermariska planety brzmiała Waton, czyli „wędrowiec”, a imiona ciała niebieskiego, pochodzące z Bliskiego Wschodu, wywodziły się od „strzały”. Starożytni mawiali o Merkurym Stilbon (iskrzący się).

Podobno pierwsze posągi, jakie Hermesowi stawiano, były to czworoboczne slupy z realistycznie wyrzeźbioną głową boga oraz dokładnie odrobionymi genitaliami, ponieważ Hermesa czczono jako opiekuna trzód, boga płodności. Inni ponadto wierzyli, iż złotą pałeczką budzi, usypia oraz sprowadza sny.

Hermes z czasem stał się także patronem wiedzy hermetycznej, czyli przypisywano mu objawienie, które zapisano jako traktaty teozo- ficzno-okultystyczne, które powstały w II i III wieku naszej ery. Uzyskał wówczas przydomek Trismegistos (Trzykroć Wielki). Identyfikowano go z egipskim bogiem pisarzy i mędrców, czyli Thotem. Rzymianie z kolei poświęcali mu pierwszą figę, jaka pojawiła się na figowcu. Adresowali do niego pierwsze owoce, pierwsze prace – by miał je w swej opiece. Chiromanci badali tzw. palec Merkurego, czyli mały palec: spiczasty oznaczał dar wymowy, a tępo zakończony – zdrowy rozum. Jego laska aż do dziś symbolizuje wymianę handlową, a podobno i współcześni dyplomaci winni szukać jego łask przy załatwianiu trudnych problemów.

Leave a Reply